Artwork: Jack Forbes
Çizim: Jack Forbes

Beden güvenliği: Doğal felaketler ve şiddetli hava şartları