Güvenlik Notları

  
Artwork: Jack Forbes

Beden güvenliği: Doğal felaketler ve şiddetli hava şartları

Son güncelleme: 29 Temmuz 2021 Doğal felaketlerin veya şiddetli hava şartlarından kaynaklanan olayların dinamikleri değişkendir ve hızla şekillenebilirler. Gazeteciler haberleştirecekleri olayın potansiyel risklerini araştırmalı ve gereğince hazırlanmalıdırlar. İçindekiler Medya çalışanları riskleri en aza indirmek için aşağıdaki güvenlik tavsiyelerini dikkate almalıdırlar: Genel güvenlik önlemleri Görevi planlarken Personele dair İletişim Kıyafet & ekipman Yardım kuruluşları tarafından desteklenmiyorsanız…

Read More ›