Lukpan Akhmedyarov (Courtesy Uralskaya Nedelya)

Kazakh journalist in surgery after being shot, stabbed