Somali journalist Mohamed Mohamud Turyare was attacked by gunmen on Sunday. (Allsomali24)
Somali journalist Mohamed Mohamud Turyare was attacked by gunmen on Sunday. (Allsomali24)

Gunmen shoot Somali journalist in Mogadishu