Türkiyeli yetkililer beş gazeteciyi daha serbest bıraktı

New York, 12 Mayıs, 2014– Gazetecileri Koruma Komitesi beş Türkiyeli gazetecinin bugün hapisten salınmasını memnuniyetle karşılıyor; bu gazeteciler: Nurettin Fırat, Yüksel Genç, Turabi Kişin, Ertuş Bozkurt ve Ramazan Pekgöz. Gazeteciler 2011 yılının Aralık ayında Türkiye devletinin Kürt medya organlarına yönelik bir operasyonunun dahilinde tutuklanmışlar ve yasadışı Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) üyeliği veya faaliyetlerine katılım ile suçlanmışlardı. Haberlere göre gazeteciler hala yargılanıyorlar ve yurt dışına çıkışları yasak.

“Türkiye basın özgürlüğü sicilini demokratik standartlar ile uyumlu hale getirmek yönünde doğru adımları atıyor ama daha çoğunu yapmalı” diyen CPJ Müdür Yardımcısı Robert Mahoney şöyle ekledi: “Türkiyeli yetkililer gazeteciler için getirilen seyahat kısıtlamalarını kaldırmalı, suçlamaları geri çekmeli ve ülkede parmaklıklar ardında bulunan tüm diğer gazetecileri serbest bırakmalı.”

Bunlar ve yakın zaman içinde gerçekleşen diğer tahliyeler ile, Türkiye en az 11 gazeteciyi hapa hapiste tutuyor. CPJ en son 2013 yılının Aralık ayında yıllık hapishane sayımını gerçekleştirdiğinde ülkede en az 40 gazeteci parmaklıklar ardındaydı.