Türkiye basın karşıtı tüm uygulama ve yasalarını iptal etmeli