Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Krizi

Gazetecilerin Hapsedildiği ve Muhalefetin Suç Sayıldığı Karanlık Günler

Gazetecileri Koruma Komitesi (The Committee to Protect Journalists – CPJ) bu raporu Türkiye’de yaygın olarak görülen, gazetecilere karşı ceza kovuşturmaları açılması ve gazetecilerin hapsedilmesinin yanı sıra, hükümetin basında oto-sansürün içselleştirilmesi için başvurduğu çeşitli baskı yöntemlerine dikkat çekmek için kaleme aldı. CPJ, yaptığı inceleme sonunda, başta Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere son derece baskıcı yasalar, aslen devleti korumaya yönelik bir ceza muhakemesi kanunu ve hükümetin basına yönelik en üst düzeyde katı üslubuyla karşılaştı. Türkiye’deki basın özgürlüğü sorunu, kriz düzeyine ulaşmış bulunuyor

Yayım tarihi: Ekim 2012

Tüm raporu PDF olarak indirin

İçindekiler

Rapor Hakkında

1. Özet

2. Basına Yönelik Saldırılar

Yetkililer dünyanın yakın tarihte gördüğü basına karşı en amansız savaşlardan birini açtı. Onlarca yazar ve editör, neredeyse tamamı terör ve devlete karşı işlenen diğer suçlar kapsamında olmak üzere hapiste. Onlara karşı delil ne mi? Gazetecilik faaliyetleri.

Doğruyu Söylemenin Onuru

Nuray Mert’in yaptığı siyasal sorgulamayı Başbakan kişiselleştiriyor.

3. Devlete Karşı İşlenen Suçların Yargılanması

Hükümetin geniş kapsamlı Ergenekon soruşturması araştırmacı gazeteci Ahmet Şık ile Nedim Şener’in özgür- lüklerini ellerinden aldı. Ancak kanıtlar, darbecilerden çok hükümetin muhalif gazetecileri cezalandırma niyetini açığa seriyor.

Hrant Dink için Adalet Yok

Öldürülen gazetecinin davasında adaletin ataleti.

4. Kürt Gazetecilerin Davaları

Yetkililer, Kürt sorununa destek olmayı terörle bir görüyor. Kürt gazeteciler söz konusu olduğunda, saha haberciliği, gösterileri takip etmek ve röportaj yapmak gibi haber toplama faaliyetleri suç delili teşkil ediyor.

Hapishane Mektupları

Hamdiye Çiftçi çektiği fotoğraflar yüzünden aranıyordu. Onun ve diğerlerinin öyküleri.

5. Siyasi İradenin İmtihanı

Ankara kendisini, bölgesinde demokrasi ve özgürlükler açısından bir model olarak sunuyor. Fakat Ankara’nın bu arzusu, basına karşı yapılan uygulamalarla ciddi şekilde tehlikeye giriyor. Türkiyeli liderler, ülkelerindeki basını oldukça karmaşık bir sistemle baskı altına alan bu yapıyı çözmek için gereken siyasi iradeyi göstermeliler.

İnternet Sansürü Yeni Taktikler Doğuruyor

YouTube yasağı dünya çapında ses getirdi; ancak asıl tehdit unsuru sansürün daha ince dokunuşlarında.

6. Tavsiyeler

CPJ’in Türkiye yetkililerine ve uluslararası kamuoyuna tavsiyeleri.

Ek I Hapisteki Gazeteciler

1 Ağustos 2012 tarihi itibariyle hapiste olan gazeteciler hakkında kısa raporlar.

Ek II Hükümetten Tepkiler

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Büyükelçi Namık Tan’dan mektuplar.

The report in English

(Fotoğraf: Reuters)