CPJ condemns journalist arrests in Turkey

[Turkish version follows]

December 22, 2011

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No. 122
Balgat
Ankara, Turkey

Via facsimile: +90 312 473 64 55

Dear Prime Minister Erdoğan,

The Committee to Protect Journalists is writing to condemn the arrests of as many as 29 journalists in raids on Tuesday as well as the ongoing media repression that has earned Turkey a reputation as one of the world’s worst press freedom violators and done grave damage to the consolidation of Turkish democracy.

In coordinated raids that stretched from Istanbul to Diyarbakir, and from Ankara to Izmir, police detained 40 individuals, according to state-run media. News reports said many are journalists, although the precise number is not clear. So far, CPJ has been able to identify 29 journalists by name and affiliation, and it continues to examine 11 others. Your government claims that the operation targets “the press and propaganda” arm of the Union of Kurdistan Communities (KCK), but it provides no evidence supporting this assertion. Authorities maintain that the KCK is the “urban wing” of the banned Kurdistan Workers Party, a claim that has been widely disputed.

We are even more deeply troubled by this course of action because some in the Turkish media have alleged that a recent CPJ report confirming that eight Turkish journalist have been jailed for their work may have emboldened your government to take action. Indeed, your justice minister cited CPJ’s finding in remarks before Parliament on December 8, the newspaper Dünya reported.

Mr. Prime Minister, it would be perverse for your government to take any solace whatsoever from CPJ’s conclusion that eight journalists are in jail because of their work. This number–just behind Burma and ahead of Ethiopia–places Turkey firmly in the company of some of the world’s most repressive countries and deeply compromises your government’s commitments to democracy and the rule of the law. Our list of eight journalists jailed should be seen as a black mark on your record and a source of shame.

Moreover, it is a minimum. CPJ’s researchers systematically investigated every one of the estimated 64 journalists in jail in your country on December 1 to determine the reason for their incarceration. While we were able to confirm in eight cases that the charges were related to journalism, we condemn the jailing of every single journalist in Turkey because of pervasive due process violations. In many instances investigated by CPJ, the judicial process itself has been opaque and the charges unsubstantiated.

Our research is ongoing, and we intend to send a delegation to Turkey in 2012 to further review the outstanding cases. We hope that your government will demonstrate its commitment to the transparent application of the law by cooperating with the CPJ delegation. We note with grave concern that we never received a response to our July 25 letter sent to your justice minister and requesting information about the spate of arrests.

Mr. Prime Minister, we urge you to ensure that as a member of the Council of Europe and a signatory to the European Convention on Human Rights, Turkey respect its international obligations, in particular by curbing the use of secret evidence against journalists. Your government’s record of what amounts to mass incarceration of journalists and media professionals without due process is doing grave damage to your country’s reputation as an emerging democratic power. The threat is compounded by the fact that thousands of criminal cases have been opened against journalists across Turkey.

We urge you to amend this record, to commit your government to a transparent and open legal process, and to ensure that no journalists in Turkey are ever jailed for the expression of dissenting ideas.

Sincerely,

Joel Simon
Executive Director

 

CC

Sadullah Ergin, Turkish Minister of Justice

Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy
Stefan Füle, European Union Commissioner for Enlargement and Neighborhood Policy

Hélène Flautre, Chair of the European Parliament EU-Turkey delegation

Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe

22 Aralık 2011

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122
Balgat
Ankara, Turkey

Faks ile: +90 312 473 64 55

Sayın Başbakan Erdoğan,

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) bu mektubu 29 kadar gazetecinin Salı günkü baskınlarda gözaltına alınmasını olduğu kadar, medyaya süregelen baskıların Türkiye’ye dünyanın en kötü basın hakları ihlalcilerinden biri olma şöhretini kazandırmasını ve Türkiye demokrasisinin sağlamlaşmasına verdiği ölümcül zararı kınamak için yazıyor.

Resmi medyaya göre, polis, İstanbul’dan Diyarbakır’a, Ankara’dan İzmir’e dek uzanan koordine baskınlarla 40 kişiyi tutukladı. Yapılan haberler bakılırsa, tam sayı net olmasa da, bunların çoğunluğu gazetecilerden oluşuyor. CPJ şu ana dek 29 gazeteciyi isimleri ve mesleki bağlantılarıyla tanımladı ve kalan 11 kişiyi incelemeyi sürdürüyor. Hükumetiniz, operasyonun Kürdistan Topluluklar Birliği’nin (KCK) “basın ve propaganda” kolunu hedef aldığını iddia ediyor ancak bu savı destekleyici bir delil sunmuyor. Yetkili çevreler KCK’nın yasadışı Kürdistan İşçi Partisi’nin “şehir yapılanması” olduğunu savunuyorlar; bu Türkiye’de geniş çaplı tartışılan bir iddia.

Bizi bundan da çok rahatsız eden şey ise, Türk medyasından bazı kişilerin kısa süre önce yayınlanan bir CPJ raporunun sekiz Türkiye vatandaşı gazetecinin mesleklerinden dolayı hapiste olduğunu doğruladığını öne sürmelerinin hükumetinizi harekete geçmeye teşvik etmiş olma olasılığı. Dünya gazetesinin haberine göre, adalet bakanınız 8 Aralık günü meclis kürsüsünde CPJ bulgularını kaynak göstererek açıklamalarda bulundu.

Sayın Başbakan, hükumetinizin CPJ’in sekiz gazetecinin mesleklerinden dolayı hapiste oldukları kararına varmış olmasından dolayı herhangi bir şekilde teselli bulması ters olur. Burma’nın gerisinde ve Etiyopya’nın ilerisinde olan bu sayı, Türkiye’yi kesinlikle dünyanın en baskıcı ülkelerinin arasına katıyor ve hükumetinizin demokrasi ile hukukun egemenliğine dair taahhütlerine büyük ölçüde gölge düşürüyor. Sekiz gazetecinin hapsedildiğine dair listemiz sicilinizde kara bir leke ve bir utanç kaynağı olarak görülmeli.

Bunun da ötesinde, o minimum sayı. CPJ’in araştırmacıları, 1 Aralık itibariyle 64 kişi oldukları tahmin edilen, ülkenizdeki hapsedilmiş gazetecilerin her birine dair hapsedilme nedenlerini belirlemeye yönelik sistematik araştırmalar yaptılar. Sekiz davada iddiaların gazetecilikle ilgisini kesin olarak belirlememiş olmakla beraber, yaygın kanuni prosedür ihlallerinden hapsedilen her gazetecinin içinde bulunduğu durumu kınıyoruz. CPJ’in araştırdığı pek çok davada yargısal süreç şeffaf değildi ve iddialar ispatlanmamıştı.

Araştırmamız sürüyor ve 2012 dahilinde öne çıkan davaları daha yakından incelemek üzere Türkiye’ye bir heyet göndermek niyetindeyiz. Hükumetinizin CPJ heyetiyle işbirliği yaparak kanunların şeffaf uygulanışına bağlılığını göstereceğini umut ediyoruz. Adalet bakanınıza tutuklamaların çokluğuna dair bilgi istemek için 25 Temmuz tarihinde gönderdiğimiz mektuba cevap alamadığımızı derin üzüntülerimizle not düşeriz.

Sayın Başbakan, sizi bir Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi imzacısı olan Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine, özellikle de gazetecilere karşı gizli delillerin kullanılmasını dizginleyerek, saygı göstermesini sağlamanız yönünde teşvik ediyoruz. Hükumetinizin gazetecileri ve profesyonel medya çalışanlarını kanuni esaslar dışında kitle halinde hapsetmeye yönelik sicili, ülkenizin yükselen bir demokratik güç olarak itibarına büyük zarar veriyor. Türkiye’de gazetecilere karşı binlerce ceza davası açılmış olması gerçeği de bu tehlikeyi artırmakta.

Sizi bu sicili düzetmeye, hükumetinizin çabalarını yasal sürecin şeffaf ve açık şekilde işlemesine adamaya ve Türkiye’de hiçbir gazetecinin muhalif görüşler ifade etmekten dolayı asla hapsedilmeyeceğini güvence altına almaya teşvik ediyoruz.

Saygılarımla,

 

Joel Simon

Yetkili Müdür

 

Diğer alıcılar:

Sadullah Ergin, Türkiye Adalet Bakanı

Catherine Ashton, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi

Stefan Füle, Avrupa Komisyonu Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komiseri

Hélène Flautre, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı

Thomas Hammarberg, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri