A portrait of Shchekochikhin in his dacha. (CPJ)
A portrait of Shchekochikhin in his dacha. (CPJ)

Celebrating Shchekochikhin, doubting investigators