මාධ්‍යවේදීන් සුරැකීමේ කමිටුවේ ආරක්ෂක උපදෙස් මාලාව: කොරෝනා වයිරස වසංගත ව්‍යාප්තිය ආවරණය කිරීම

2021 මැයි මස 20 වන දිනට යාවත්කාලීන කරන ලදි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය 2020 මාර්තු මස 11 වැනිදා ‘කොවිඩ්-19’ (නව කොරෝනා වයිරසය) වසංගතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවලට අනුව ගෝලීය තත්ත්වය දිගටම ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර අලුතෙන් හඳුනාගත් කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේද  හා වේගයෙන් සිදු කරන කොවිඩ් 19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන නිසා රටවල් ඔවුනගේ සංචරණ සීමා…

Read More ›