Daniel Pearl's parents
Kropovana fotografija ekrana na kojoj je YouTube video preuzet sa “Pearl Project” kanala. Roditelji ubijenog novinara Vol Strit Žurnala Danijela Perla pozivaju ljude u Pakistanu na solidarnost u potrazi za pravdom. Porodica Perl je uložila žalbu na odluku od 2.aprila 2020. pred Visokim sudom u Sidu koji će možda osloboditi četvoricu mušaraca osuđenih 2002. goidine zbog kidnapovanja i ubistva.

Ubili, a prošli nekažnjeno