คำแนะนำความปลอดภัยจากคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสื่อ (CPJ): การนำเสนอข่าวไวรัสโคโรนา

ฉบับปรับปรุง 20 พฤษภาคม 2021 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ COVID-19 (โรคติดเชื้อใหม่ ไวรัสโคโรนา) เป็นโรคระบาดรุนแรงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2020 ปัจจุบันในหลายพื้ที่ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง แต่บางพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เช่นการเดินทางบ้างแล้ว ในขณะเดียวกันการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็มีให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ  ปัจจุบันนักข่าวทั่วโลกทำหน้าที่สำคัญในการสื่อสารให้สาธารณชนได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของไวรัส และนโยบายในการจัดการกับไวรัสของรัฐบาล จากรายงานของ CPJ พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศมีการปราบปรามสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง สื่อมวลชนถูกกดดันการทำงาน นอกจากนี้รายงานการสัมภาษณ์นักข่าวของ CPJ ยังพบด้วยว่าหลายครั้งสื่อมวลชนต้องเจอกับความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงาน สถานที่ที่ปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์แหล่งข่าว รายงานล่าสุดของ CPJ ยังพบว่าสื่อมวลชนบางส่วนถูกเซ็นเซอร์ข้อมูล ถูกจับกุม ถูกทำร้ายร่างกาย และถูกล่วงละเมิดบนโลกออนไลน์จนทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในภาวะลำบาก เพียงเพราะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ดังนั้นนักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านรายงานข่าวควรติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดล่าสุดสามารถตรวจสอบได้จากศูนย์ข้อมูลโควิดของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภาคสนาม มาตรการการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ดังนั้นแผนการเดินทางไปปฏิบัติงานของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้กระทันหัน ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้ และข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยลล์ ระบุว่าวัคซีนแต่ละชนิดให้ภูมิคุ้มกันที่ต่างกัน โดยเฉพาะในโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลยังคงจำเป็นอยู่…

Read More ›