ಸಿಪಿಜೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಹೆ: ಕೊರೋನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವರದಿಗಾರಿಕೆ

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ೨೦ನೇ ಮೇ ೨೦೨೧ ವಿಶ್ವ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 11, 2020ರಂದು ಕೋವಿಡ್19ನ್ನು (ನೋವಲ್ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್) ಪಿಡುಗೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್19ರ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕಾಕರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಲು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ  ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ…

Read More ›