گزارش جدید: آزادی مطبوعات افغانستان در شرایط بحرانی است چنانکه خبرنگاران محلی برای بقا می جنگند

یک سال پس از تسلط طالبان، سازمانهای خبری افغانستان محدودیت ها و حمله ها را به چالش می کشند

نیو یارک 11 آگوست 2022- گزارش ویژه ای که به تازگی روز پنجشنبه از سوی کمیته محافظت از خبرنگاران نشر شد، نشان میدهد که  یک سال پس از به قدرت رسیدن دوباره ی طالبان، نهادهای خبری افغانستان، در رژیم که بطور روز افزون در پی سانسور، محدود نمودن و هدف قرار دادن خبرنگاران مستقل است، فرار بسیاری از کارمندان رسانه ها و اقتصاد که رو به زوال کشور برای بقای خود تلاش می کنند.

ارزیابی «بحران رسانه ‌یی افغانستان» دریافته است که آزادی مطبوعات در سال گذشته که با سانسور، دستگیری، تعرض و محدودیت‌های زنان روزنامه‌ نگار رقم خورده وخیم‌ تر شده است. در عین حال، این گزارش مقاومت و گزارش دهی حیاتی آن دسته از خبرنگارانی که باقی مانده اند و کار ارزشمند خبرنگاران افغان که در تبعید کار می کنند را به نمایش می گذارد.

جودی گینزبرگ، رئیس کمیته محافظت از خبرنگاران گفت: «حرکات طالبان برای سرکوب رسانه ها تأثیر مخربی دارد، اقدامات محدود کننده ای که روزنامه نگاران زن را هدف قرار می دهد، تلاشی برای حذف زنان از جامعه است. روزنامه ‌نگارانیکه در افغانستان باقی مانده اند مصمم هستند به گزارش ‌دهی ادامه دهند، اما آنها و جامعه وسیع کارکنان رسانه‌ یی که اکنون در تبعید هستند، نمی‌توانند به تنهایی بر موانع فائق آیند. طالبان برای تغییر مسیر و توقف حمله خود به مطبوعات آزاد باید با فشارهای بین المللی قابل توجهی مواجه شوند.»

گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران، بر اساس مصاحبه با طیف وسیعی از خبرنگاران و مدیران رسانه‌های افغان، دستگیری‌های خود سرانه، حملات و تهدیدهای طالبان علیه خبرنگاران و ترس و خودسانسوری ناشی از این اقدامات جدید را مستند میکند. افغانستان سال گذشته شاهد کاهش شدید تعداد روزنامه‌ ها، دستگاه های رادیویی و سایر منابع خبری و همچنین کاهش تعداد خبرنگاران زن بوده است. تلاش طالبان برای حذف زنان از اجتماع به این معناست که واقعیت‌های روزانه ی زنان افغان اغلب نامستند و ناشنیده باقی می ‌ماند.

استیون باتلر، مشاور ارشد برنامه های  کمیته محافظت از خبرنگاران و یکی از نویسندگان این گزارش گفت: «روزنامه نگاران افغان در حال عبور از محیط خطرناکی هستند زیرا ترس از طالبان همراه با اقتصاد به شدت رو به افول کشور ضربه دو برابررا به رسانه ها وارد می کند. تاب آوری خبرنگاران افغان که در کشور باقی می مانند، همراه با کسانی که از تبعید گزارش می دهند، بارقه امیدی را ارائه می دهد. اما تلاش بیشتر نیاز است. طالبان باید به وعده‌های اولیه خود پایبند باشند تا به خبرنگاران مستقل اجازه دهند که آزادانه و بدون خطر گزارش دهند.»

این گزارش مجموعه ای جامع از توصیه های سیاستی را به طالبان، دولت های خارجی و سازمان های بین المللی ارائه می کند. در این میان، کمیته محافظت از خبرنگاران توصیه می ‌کند که دولتهای خارجی از خبرنگاران در معرض خطر برای اسکان مجدد و همچنین کمکهای بشردوستانه و فنی برای کسانی که در افغانستان باقی مانده‌ اند، حمایت کنند. کمیته محافظت از خبرنگاران، جداً، توصیه می کند که طالبان به دخالت ریاست عمومی استخبارات در نظارت رسانه یی پایان دهد و به نهادهای مدنی اجازه دهد تا از اختیارات خود بر این بخش استفاده کنند. همچنین باید برطالبان فشار وارد شود تا به تعهدات خود عمل کنند و تضمین دهند که همه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در تهیه گزارشها و اخبار، آزادانه، مستقل و بدون ترس از انتقام گیری، قادر به انجام کاراند.

یادداشت به ویراستارها: « بحران رسانه یی افغانستان» از سه گزارش فیچر دقیق و کامل با منابع فراوان، که بر اساس تحلیلهای کارشناسانه، روایتهای دست اول و مصاحبه با شماری زیادی از خبرنگاران افغان می باشد، تشکیل شده است. این گزارش ویژه با مقاله های از دو- شخص اول- مقاله نویس که یکی آن، مقاله ی در مورد حمایت از خبرنگاران درافغانستان توسط کتی گانون، که بیش از سه دهه در مورد این کشور گزارش داده است، و زهرا جویا، بنیانگذار رخشانه مدیا در مورد چالشهای گزارش دهی در باره ی زندگی و نگرانی های زنان افغان، از تبعید و مجموعه ای از توصیه ها و تصویری به همراه است.

برای اطلاعات بیشتر یا تنظیم مصاحبه با کارشناسان کمیته محافظت از خبرنگاران، با[email protected]  تماس بگیرید. این گزارش به زبان های دری، پشتو و عربی نیز موجود است.

درباره کمیته محافظت از خبرنگاران (CPJ)

کمیته محافظت از روزنامه نگاران یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی است که آزادی مطبوعات را در سراسر جهان ترویج می کند. ما از حق خبرنگاران برای گزارش دهی بدون خطر و بدون ترس از انتقام جویی دفاع می کنیم.