اافسران اجرای قانون؛ خبرنگاران را در حین انجام وظیفه بازداشت می‌کنند که توسط عکاس رویترز یک لحظه قبل از بازداشت خود در مینسک، بلاروس، در ۲۸ جولای ۲۰۲۰ عکس گرفته شده است. (رویترز/ واسیلی فدوسنکو)

مصئونیت فیزیکی و دیجیتالی: دستگیری و بازداشت