محمد نوید، یک خبرنگار از غرب افغانستان، در مصاحبه ای با آسوشیتدپرس در کابل، افغانستان، در تاریخ ۳ فبروری ۲۰۲۱، هویت خود را به دلایل امنیتی پنهان می کند. (ای پی فوتو/رحمت گل)

مصئونیت دیجیتال و فزیکی: حفاظت از منابع محرم