\ تصویر زنیا اولیوا در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲. اولیوا یک روزنامه‌نگار تحقیقی است که تلفنش هفت بار هک شده است. او در دفتر گاتو انسرادو در سن سالوادور، السالوادور کار می‌کند. (رویترز/ جسیکا اورلانا)

 امنیت دیجیتال: منابع متخاصم یا تقابل‌گرا