Raporlar

Raporlar   |   Türkiye

Hapisteki gazeteciler için kayıtlara geçen ikinci en kötü yıl

Türkiye üst üste iki yıl dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi oldu; hemen ardından ise İran ve Çin geliyor. Dünya genelinde hapisteki gazetecilerin sayısı bir yıl önceye göre azaldı ancak gene de tarihi rekorlara yakın. Elana Beiser'den bir CPJ özel raporu

Türkiyeli gazeteciler 5 Kasım 2013 günü, İstanbul'da medya hakları için protestodalar. Göstericiler Türkiye'deki adaletin yavaş ilerleyişine dikkat çekmek için her dakika birer adım atarak yürüdüler. (AFP/Ozan Köse)
18 Aralık 2013 12:01 AM ET

Raporlar   |   Türkiye

Hapisteki gazetecilerde dünya rekoru

Bugün, CPJ 1990 yılında bu araştırmalara başladığından beri global sayı en yüksek düzeyde. Devletler, terörizm ve diğer devlete karşı işlenen cürümlere dair suçlamaları, eleştirel sesleri susturmak için kullanıyorlar. Türkiye, gazeteci hapseden ülkeler arasında dünyanın en kötüsü. CPJ'in yıllık global hapishane sayımı

Türkiye'de en az 49 gazeteci hala hapiste. (AFP)

11 Aralık 2012 12:00 AM ET

Raporlar   |   Türkiye

Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Krizi

Gazetecilerin Hapsedildiği ve Muhalefetin Suç Sayıldığı Karanlık Günler

Gazetecileri Koruma Komitesi (The Committee to Protect Journalists - CPJ) bu raporu Türkiye'de yaygın olarak görülen, gazetecilere karşı ceza kovuşturmaları açılması ve gazetecilerin hapsedilmesinin yanı sıra, hükümetin basında oto-sansürün içselleştirilmesi için başvurduğu çeşitli baskı yöntemlerine dikkat çekmek için kaleme aldı. CPJ, yaptığı inceleme sonunda, başta Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere son derece baskıcı yasalar, aslen devleti korumaya yönelik bir ceza muhakemesi kanunu ve hükümetin basına yönelik en üst düzeyde katı üslubuyla karşılaştı. Türkiye'deki basın özgürlüğü sorunu, kriz düzeyine ulaşmış bulunuyor

Yayım tarihi: Ekim 2012

22 Ekim 2012 12:01 AM ET